Studia jezyka portugalskiego

Młodzi wszyscy z zacięciem lingwistycznym, często wybierają kierunki studiów o profilu językowym. Od najprostszych jak germanistyka, anglistyka, romanistyka, po bardziej egzotyczne, np. sinologia czy indologia. Po zakończeniu tego typu kierunków z produkcją bywa różnie. Najwięcej miejsc zatrudnienia znajdą osoby otwarte na tłumaczenia dokementów w korporacjach współpracujących z zagranicznymi inwestorami.

Gospodarka polska jeszcze bardziej się rozwija, z roku na rok przybywa firm z innych krajów, inwestujących na krajowym rynku. Z tegoż powodu istnieje spore zapotrzebowanie na twarzy znające biegle języki obce. Otóż chcąc rozpocząć pertraktacje z cudzoziemcami, pomocni są tłumacze również w okresie wstępnych rozmów, jak i do późniejszego tłumaczenia dokumentów wiążących transakcję.

W nowych czasach najpopularniejszym językiem w Europie jest angielski. Większość młodych osób oswaja się go w nauce, przebywając w okresie przynajmniej komunikacyjnym. Zawsze w grupach biznesowych sytuacja wygląda inaczej. Najwięcej inwestorów powstaje z Niemiec, Rosji, Chin i Japonii, stąd te specjaliści potrafiący ich języki ojczyste są najbardziej wartościowi. Zwłaszcza rusycystyka przeżywa prawdziwy renesans. Jeszcze parę lat temu styl rosyjski skupiał się negatywnie, z okresami komunizmu, jak więc wszystek przekonywał się go w nauce. Obecnie młodzi ludzie uważają jego potencjał, bardzo chętnie wybierają kierunki studiów gwarantujące jego zajęcie. Już po nim wprowadza się język chiński, równie pożądany że o moc większy, a na myśl jego zamierzają się najambitniejsi studenci.

W aktualnych czasach rynek pracy nie jest zbyt dobrym znaczeniem dla młodej kobiety. Aby znaleźć pracę dobrą z znajomym przygotowaniem i kwalifikacjami nie wystarczy skończyć pierwszej lepszej uczelni wyższej. Dobór dobrego punkcie jest tutaj aspektem kluczowym. Filologia robi się być wartościowym wyjściem.