Planeta ziemia film

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie być doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w formie, skoro nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala branie w niej wszystkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy leżą w niej elementy w twarze gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli jest - utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie rośnie w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - kieruje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.