Odpylanie hal produkcyjnych

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, zatrzymujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o dużo małych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji i dla zdrowia człowieka (strona spośród nich stanowi działanie toksyczne), stąd też dobre sposoby odpylania są istotny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także chronić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym wchodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną pracą w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.