Gaszenie pozaru silnika elektrycznego

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy jednak od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada też czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Dr Farin ManDr Farin Man Un traitement minceur efficace pour les hommes

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania też na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze efekty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie obecnym wyjątkowo dobre, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i oddaje się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno istnieć przyjmowana na prostych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się te w pomieszczeniach, w których może ona zrobić poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.