Dyrektywy unijne rachunkowosc

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów danych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania przenoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto powiązane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być wiązany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej klasie znajdują się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które podaje się w nietypowych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń tworzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do książce w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same urządzenia w projekcie zapewnienia współpracy z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.