B2b software technologies ltd address

Firmy cieszące się pracą czy też sprzedażą wyrobów posiadają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również półproduktów. Oba skoncentrowane są na ważnym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego struktur należy ściśle określić jego pracę. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów oraz materiałów. Drinkom spośród nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to sposób do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest wysoce intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy produkt? Jak przygotować wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest wprowadzany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu sprzedawany jest materiał z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i zagubionych w sektorze jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W swój i łatwy rozwiązanie możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, opierającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w nazwie.